nauczyciele

Święta za pasem

"Opłatek biały, drobne okruszyny, pragnę rozesłać na wsze świata strony..."

Spotkania grup wsparcia

Serdecznie zapraszamy na comiesięczne, bezpłatne spotkania grup wsparcia dla opiekunów osób z zespołem Aspergera.

Grupa jest miejscem, gdzie każdy rodzic może podzielić się swoimi doświadczeniami i problemami, dowiedzieć się jak inni radzą sobie z terapią, edukacją i wychowaniem. To również przestrzeń dla rodziców i opiekunów, którzy doświadczają stresu, frustracji i niemocy.

Akademia Fotograficzna na Politechnice

Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii, Wydział Transportu Politechniki Śląskiej w Katowicach i Krajowe Stowarzyszenie “Inny Autyzm” zapraszają na integracyjną “Akademię fotograficzną” dla dzieci i młodzieży.

Lubisz fotografować?

Wznawiamy grupy wsparcia

Październikowe terminy grup wsparcia:

  • dla rodziców dzieci do lat 15 (pierwszy czwartek miesiąca) 2 października od godz. 17.30 do godz. 19.00,
  • dla rodziców dzieci od lat 15 i dorosłych (trzeci czwartek miesiąca) 16 października o godz.17.30.

100 % logiki, zero empatii

Czy dziecko z zespołem Aspergera może się z kimś zaprzyjaźnić? Jeden chłopiec z ZA potrafił odmienić całą szkołę. Chciał w zimie zmieniać obuwie, więc znalazł miejsce na szatnię i nakłonił dyrekcję, by ją tam zrobiono. Również dla niego ostre, brzęczące dzwonki, na które źle reagował, zmieniono na fragmenty muzyki klasycznej. Znalazł firmę cateringową i przekonał dyrekcję, że między lekcjami musi zjeść coś konkretnego. I tak powstała stołówka. Zresztą w sali, którą on wskazał.

MEN wprowadza zmiany

Wszyscy uczniowie niepełnosprawni posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego otrzymają dofinansowanie do zakupu podręczników szkolnych w ramach programu rządowego „Wyprawka szkolna”. W poprzednich latach pomoc otrzymywali tylko uczniowie słabowidzący, z upośledzeniem umysłowym i niesłyszący.

Wznawiamy grupy wsparcia

Serdecznie zapraszamy w nowym roku szkolnym 2014/15 rodziców i opiekunów dzieci z Zespołem Aspergera do Restauracji „Kryształowa” w Katowicach na cykliczne spotkania grup wsparcia.

Spotkanie grupy wsparcia dla rodziców dzieci do lat 15 odbędzie się (pierwszy czwartek miesiąca) 4 września od godz. 17.30 do godz. 19.00.

Na grupę wsparcia dla rodziców dzieci od lat 15 i dorosłych zapraszamy wyjątkowo 25 września o godz.17.30.

Zaproszenie

Konferencja „Wczesna interwencja w praktyce wielospecjalistycznej"

Konferencja adresowana jest do: nauczycieli, logopedów, neurologopedów, pedagogów, psychologów, specjalistów wczesnej interwencji i wczesnego wspomagania rozwoju, fizjoterapeutów, lekarzy, opiekunów w żłobkach i rodziców.

Koszt 120 zł.

Termin: 18.10.2014 r (sobota)

Godz.: 10:00 – 16:00

Zaproszenie

II Regionalna konferencja z cyklu
"Niepełnosprawność a edukacja" -
"Autyzm – chcę wiedzieć i zrozumieć"

Szczególną grupą adresatów są rodzice, nauczyciele przedszkoli i wszystkich typów szkół, specjaliści, dyrektorzy, pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznej.

Po zakończeniu konferencji odbędą się 4-godzinne warsztaty: Praktyczne aspekty pracy z osobami autystycznymi w zakresie trudnych zachowań.

Dla rodziców osób z autyzmem udział bezpłatny.

Termin: 20 maja 2014 r.

Grupa wsparcia

Z okazji Światowego Miesiąca Wiedzy na Temat Autyzmu w kwietniu zapraszamy rodziców, dziadków, współmałżonków osób z ZA na wspólne spotkanie grup wsparcia, które odbędzie się 3.04.2014 (czwartek) o godz.17.30„Kryształowej” w Katowicach, ul. Warszawska 5

Strony

Punkty konsultacyjne

Grupy wsparcia