Przyczyny

Jak dotąd lekarze nie ustalili dokładnie wszystkich przyczyn i mechanizmów, które prowadzą do powstania choroby.

Część z nich uważa, że przyczyny zespółu Aspergera mają podłoże genetyczne. Inni z kolei promują teorię, jakoby choroba była następstwem zatrucia metalami ciężkimi. Jeszcze inni, jakoby była to reakcja alergiczna centralnego ośrodka nerwowego. 
Równie prawdopodobną przyczyną wydaje się defekt neurologiczny.
Ryzyko zachorowania na zespół Aspergera wzrasta wraz z wiekiem rodziców. Jeśli ojciec ma więcej niż 40 lat to zachodzi duże prawdopodobieństwo, że u jego dzieci może wystąpić autyzm lub inne zaburzenie rozwojowe.

Inne prawdopodobne przyczyny choroby to:

  • urazy okołoporodowe,
  • dziecięce porażenie mózgowe,
  • uszkodzenia centralnego układu nerwowego,
  • toksoplazmoza,
  • komplikacje po szczepieniach,
  • infekcje.

Punkty konsultacyjne

Grupy wsparcia

Nordic Walking