Co to jest zespół Aspergera?

Zespół Aspergera* to zaburzenie rozwoju, które w mieści się w spektrum autyzmu i dotyczy przede wszystkim zaburzeń funkcjonalnych. Według klasyfikacji DSM-IV i IDC-10 jest to zespół całościowych zaburzeń rozwojowych występujących zarówno u dzieci jak i dorosłych.

Najbardziej charakterystyczne cechy ZA to:

  • upośledzenie komunikacji słownej,
  • upośledzenie komunikacji pozasłownej,
  • trudności w nawiązywaniu kontaktów społecznych,
  • specyficzne zainteresowania, przyjmujące formę obsesji,
  • awersja wobec zmian.

Uważa się, że osoby cierpiące na ZA mają zupełnie inne priorytety niż osoby zdrowe. Mają odmienne zainteresowania i potrzeby społeczne.
 Cechą specyficzną chorych na zespół Aspergera, jest to, że nie potrafią rozpoznawać emocji ani łączyć ich uczuciowo z przeżyciami. Nie potrafią interpretować zachowań i emocji innych. Nie rozpoznają, czy płacz związany jest z bólem, czy rozpaczą, a śmiech z radością. W związku z tym mają problemy w nawiązywaniu relacji interpersonalnych.
 Można powiedzieć, że osoby cierpiące na ZA nie wykazują empatii w relacjach z innymi ludźmi. Są skupione na sobie, co może być odbierane przez otoczenie jako zachowanie egocentryczne.
 Często obsesyjnie skupiają się na bardzo wąskiej dziedzinie wiedzy, co jest szczególnie wyraźnie widoczne w okresie szkolnym, kiedy z jednego przedmiotu są wybitne, a z innego wręcz przeciwnie.

Jest jednak nadzieja, że objawy autyzmu mogą zanikać z wiekiem.

 

* - w skrócie ZA, w j. ang. Asperger's Syndrome, w skrócie AS.

Punkty konsultacyjne

Grupy wsparcia

Nordic Walking