Leczenie

Objawy zespołu Aspergera pojawiają się od urodzenia i nasilają się w okresie dojrzewania. Nie istnieją uniwersalne metody leczenia tego zaburzenia.

Dla każdego chorego inna terapia może okazać się najbardziej skuteczna. Również żadna terapia farmakologiczna nie gwarantuje w pełni wyleczenia objawów.

W uzasadnionych przypadkach zaleca się dietę bez glutenu i kazeiny. Dzięki temu można uniknąć leczenia lekami antydepresyjnymi.

Najlepsze efekty przynosi maksymalne skoncentrowanie się na rozwijaniu u chorego kompetencji komunikacyjnych i społecznych. Wymierne efekty dają regularne treningi psychoedukacji i terapii behawioralnej

Punkty konsultacyjne

Grupy wsparcia

Nordic Walking