Objawy

Najczęstsze obiawy zespołu Aspergera to:

  • nieprawidłowa intonacja mowy,
  • trudności w rozumieniu żartów i przenośni,
  • zachowania stereotypowe przejawiające cechy rytuału,
  • problemy z dostosowaniem się do określonych sytuacji lub kontekstów społecznych,
  • kłopoty z adaptacją w grupie,
  • problemy z realizacją wytyczonych zadań,
  • wybuchy gniewu, agresji i frustracji, będące odpowiedzią na brak zrozumienia ze strony otoczenia,
  • trudności w wyrażaniu i uświadamianiu sobie własnych emocji,
  • zła tolerancja porażek,
  • słaba koordynacja ruchowa,
  • słaba mała motoryka (zdolności manualne),
  • lęk przed głośnymi dźwiękami,
  • nadczynność ruchowa.

Osoby w wieku szkolnym cierpiące na zespół Aspergera mogą być wykluczane społecznie, a nawet dręczone i szykanowane, co może być przyczyną jeszcze większych frustracji, a nawet depresji.

Punkty konsultacyjne

Grupy wsparcia

Nordic Walking