Objawy

Najczęstsze obiawy zespołu Aspergera to:

 • nieprawidłowa intonacja mowy,
 • trudności w rozumieniu żartów i przenośni,
 • zachowania stereotypowe przejawiające cechy rytuału,
 • problemy z dostosowaniem się do określonych sytuacji lub kontekstów społecznych,
 • kłopoty z adaptacją w grupie,
 • problemy z realizacją wytyczonych zadań,
 • wybuchy gniewu, agresji i frustracji, będące odpowiedzią na brak zrozumienia ze strony otoczenia,
 • trudności w wyrażaniu i uświadamianiu sobie własnych emocji,
 • zła tolerancja porażek,
 • słaba koordynacja ruchowa,
 • słaba mała motoryka (zdolności manualne),
 • lęk przed głośnymi dźwiękami,
 • nadczynność ruchowa.

Osoby w wieku szkolnym cierpiące na zespół Aspergera mogą być wykluczane społecznie, a nawet dręczone i szykanowane, co może być przyczyną jeszcze większych frustracji, a nawet depresji.

Punkty konsultacyjne

Grupy wsparcia

Nordic Walking