Zaproszenie

Centrum Hiperbaryczne zaprasza na bezpłatne szkolenie „Krok po kroku z autyzmem i innymi zaburzeniami neurorozwojowymi”.

Szkolenie obejmuje: problemy zdrowotne dzieci z autyzmem, modelowy system wsparcia, procedury aktywnego zbierania funduszy na rzecz rehabilitacji dziecka, przedstawienie metody hiperbarii tlenowej.

Adresaci: rodzice, nauczyciele, specjaliści i inni zainteresowani
Termin: 6 października 2015 roku godz. 11:00- 14.00
Miejsce: Katowice
Każdy uczestnik szkolenia otrzyma jeden bezpłatny zabieg w komorze hiperbarycznej!

Punkty konsultacyjne

Grupy wsparcia

Nordic Walking