organizacyjne

Święta za pasem

"Opłatek biały, drobne okruszyny, pragnę rozesłać na wsze świata strony..."

Spotkania grup wsparcia

Serdecznie zapraszamy na comiesięczne, bezpłatne spotkania grup wsparcia dla opiekunów osób z zespołem Aspergera.

Grupa jest miejscem, gdzie każdy rodzic może podzielić się swoimi doświadczeniami i problemami, dowiedzieć się jak inni radzą sobie z terapią, edukacją i wychowaniem. To również przestrzeń dla rodziców i opiekunów, którzy doświadczają stresu, frustracji i niemocy.

Akademia Fotograficzna na Politechnice

Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii, Wydział Transportu Politechniki Śląskiej w Katowicach i Krajowe Stowarzyszenie “Inny Autyzm” zapraszają na integracyjną “Akademię fotograficzną” dla dzieci i młodzieży.

Lubisz fotografować?

Wznawiamy grupy wsparcia

Październikowe terminy grup wsparcia:

  • dla rodziców dzieci do lat 15 (pierwszy czwartek miesiąca) 2 października od godz. 17.30 do godz. 19.00,
  • dla rodziców dzieci od lat 15 i dorosłych (trzeci czwartek miesiąca) 16 października o godz.17.30.

MEN wprowadza zmiany

Wszyscy uczniowie niepełnosprawni posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego otrzymają dofinansowanie do zakupu podręczników szkolnych w ramach programu rządowego „Wyprawka szkolna”. W poprzednich latach pomoc otrzymywali tylko uczniowie słabowidzący, z upośledzeniem umysłowym i niesłyszący.

Wznawiamy grupy wsparcia

Serdecznie zapraszamy w nowym roku szkolnym 2014/15 rodziców i opiekunów dzieci z Zespołem Aspergera do Restauracji „Kryształowa” w Katowicach na cykliczne spotkania grup wsparcia.

Spotkanie grupy wsparcia dla rodziców dzieci do lat 15 odbędzie się (pierwszy czwartek miesiąca) 4 września od godz. 17.30 do godz. 19.00.

Na grupę wsparcia dla rodziców dzieci od lat 15 i dorosłych zapraszamy wyjątkowo 25 września o godz.17.30.

Grupa wsparcia

Z okazji Światowego Miesiąca Wiedzy na Temat Autyzmu w kwietniu zapraszamy rodziców, dziadków, współmałżonków osób z ZA na wspólne spotkanie grup wsparcia, które odbędzie się 3.04.2014 (czwartek) o godz.17.30„Kryształowej” w Katowicach, ul. Warszawska 5

Zaproszenia

Ogólnopolska Konferencja Naukowo – Metodyczna „Barwy Integracji”

Konferencja odbywa się w ramach obchodów 20–lecia kształcenia integracyjnego w Katowicach. Szczególną grupą adresatów są naukowcy z zakresu badań pedagogicznych, pedagodzy, psycholodzy, dyrektorzy i nauczyciele placówek integracyjnych.

Termin: 3.04.2014

Godz.: 10.30-14.00

Spodek rozbłyśnie na niebiesko

2 kwietnia obchodzimy Światowy Dzień Wiedzy na Temat Autyzmu, który został ustanowiony siedem lat temu przez Zgromadzenie ONZ.

Grupy wsparcia

Przypominamy o lutowych terminach grup wsparcia.

Spotkanie grupy wsparcia dla rodziców dzieci do lat 15 odbędzie się w dniu 06.02.2014 (pierwszy czwartek miesiąca) od godz.17.30 do 19.00.

Spotkanie grupy wsparcia dla rodziców dzieci i dorosłych od lat 15 odbędzie się w dniu 20.02.2014 (trzeci czwartek miesiąca) od godz.17.30 do 19.00.

Strony

Punkty konsultacyjne

Grupy wsparcia