Zaproszenie

II Regionalna konferencja z cyklu
"Niepełnosprawność a edukacja" -
"Autyzm – chcę wiedzieć i zrozumieć"

Szczególną grupą adresatów są rodzice, nauczyciele przedszkoli i wszystkich typów szkół, specjaliści, dyrektorzy, pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznej.

Po zakończeniu konferencji odbędą się 4-godzinne warsztaty: Praktyczne aspekty pracy z osobami autystycznymi w zakresie trudnych zachowań.

Dla rodziców osób z autyzmem udział bezpłatny.

Termin: 20 maja 2014 r.

Godz.: 10:00-14:00

Miejsce: Restauracja "Beskid" w Zabrzu-Biskupicach, ul. Bytomska 44

Punkty konsultacyjne

Grupy wsparcia