Zaproszenia

  • „Żyć z autyzmem”-III Regionalna konferencja z cyklu "Niepełnosprawność a edukacja"

Adresaci: rodzice, nauczyciele przedszkoli i wszystkich typów szkół, specjaliści, dyrektorzy, pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznej. Udział w konferencji jest bezpłatny.

Termin: 20 maja 2015 r, godz.10.00-14.00
Miejsce: Restauracja "Beskid", 41-803 Zabrze-Biskupice, ul. Bytomska 44

  • „Autyzm i co dalej?” – bezpłatny warsztat dla rodziców

Warsztat składa się z części teoretycznej obejmującej charakterystykę zaburzenia i metody terapii oraz części praktycznej,  w trakcie której poprzez udział w specjalnie przygotowanych ćwiczeniach uczestnicy będą mieli szansę wczuć się w rolę dziecka z autyzmem.

Termin: 25.05.2015 godz.17.00
Miejsce: Katowice – Murcki 40-749, ul. Piernikarczyka 12

  • „Czy to autyzm?” – bezpłatny warsztat dla osób pracujących z dziećmi

Celem szkolenia jest zdobycie podstawowej wiedzy z zakresu autyzmu – objawów, kryteriów diagnostycznych, proponowanych metod terapii oraz form pomocy, sposobów przekazania rodzicom informacji na temat dziecka oraz kierowania na specjalistyczną diagnozę. Uczestnicy szkolenia otrzymają certyfikaty udziału.

Termin: 27.05.2015 godz. 17.00
Miejsce: Katowice – Murcki 40-749, ul. Piernikarczyka 12

Punkty konsultacyjne

Grupy wsparcia