Grupa Wsparcia Rodziców i Opiekunów dzieci do lat 15

Z uwagi na weekend majowy spotkanie grupy wsparcia dla rodziców dzieci do lat 15 zostaje przełożone z 2.05 (pierwszy czwartek miesiąca) na 9.05.(drugi czwartek miesiąca).

Spotkanie grupy wsparcia dla rodziców dzieci i dorosłych od lat 15 odbędzie się w dniu 16.05 (trzeci czwartek miesiąca).

Spotkania odbywają się w pierwszy i trzeci czwartek miesiąca od godziny 17.30 do 19.00 w Specjalistycznej Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej w Katowicach ul. Sokolska 26.

Punkty konsultacyjne

Grupy wsparcia