Dzień Otwarty dla Osób z Niepełnosprawnością - Chorzów bez Barier 2013

Dzień Otwarty dla Osób z Niepełnosprawnością - Chorzów bez Barier 2013 organizowany  przez Powiatowy Urząd Pracy w Chorzowie wspólnie z Polską Organizacją Pracodawców Osób Niepełnosprawnych pod honorowym patronatem Ministra Pracy i Polityki Społecznej Władysława Kosiniaka – Kamysz, Posła na Sejm RP Marka Plury - Przewodniczącego Sejmowej Podkomisji ds. Osób Niepełnosprawnych oraz Andrzeja Kotali Prezydenta Miasta Chorzów.

Dzień Otwarty jest organizowany po raz trzeci, jego główną ideą jest przełamywanie barier we wzajemnych relacjach pomiędzy pracodawcami i osobami niepełnosprawnymi poprzez umożliwienie bezpośredniego kontaktu.

Wstęp wolny.

Data i godz. rozpoczęcia: 
06.05.2013 - 11:00
Miejsce lub adres: 

Punkty konsultacyjne

Grupy wsparcia